55-140 ŻMIGRÓD
ul. Poznańska 2
tel. 071 385 3910
fax. 071 385 4060
argeo.zmigrod@gmail.com

Bogdan Maziarz
kom. 602 783 809

Marek Karolczak
kom. 604 190 892


W zakresie prac geodezyjnych wykonujemy:

 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji do celów prawnych:
  • pomiar i podział nieruchomości
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • ustalenie , wznowienie ,okazanie granic
  • sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
 • pomiary sytuacyjno- wysokościowe:
  • mapy do celów projektowych
  • aktualizacja map zasadniczych
  • pomiary uzupełniające
  • mapy do celów planistycznych
 • geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne:
  • geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
  • wytyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu: sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne,telewizji kablowej itp.
 • pomiary technologią GPS
 • inne pomiary geodezyjne i opracowania kartograficzne